Transcripció literal de l'entrevista, radiada a l'Informatiu Migdia de Catalunya Ràdio (14:45 h. del 6-01-05), al Sr. Ferran Mascarell, President de la Ponència de Nomenclàtor dels carrers i Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la sol·licitud, en aquesta ciutat, d'un carrer amb el nom d'Àngel Rodríguez, fundador del RCD Espanyol de Barcelona.

"Aquí el que hem de buscar és un emplaçament nou, no? I, per tant, això son uns processos, doncs que de vegades s'obren carrers nous, de vegades pots fins i tot arribar buscar, doncs, en algun indret d'una ciutat complementar el nom que hi hagi amb algun altre, però això és un procés que no, que mai, mai, mai el pots assegurar. Eh?

Per tant, sí, a mi m'agradaria poder-los satisfer, però assegurar-los-ho seria una mica ingènu, perquè no, no és exactament segur que pugui ser possible. Sempre hi ha més carrers esperant, que no pas carrers que s'obrin."


   
   

CAMPANYA D'ADHESIONS PER SOL·LICITAR EL CARRER
DE L'ÀNGEL RODRÍGUEZ PER A LA CIUTAT DE BARCELONA

Accedir al formulari

Gràcies!

 
manigua@eresmas.net