Periconcurs

dies 5, 12 i 26 d'abril de 2011

 

5-03-2011

Patrocinador Oficial: 23 Perico

 

Tota la informació oficial del concurs a: Sentiment Perico

 

 

 

1a Edició

2a Edició

3a Edició

4a Edició

5a Edició

6a Edició

7a Edició

CONCURSANTS:
Només socis del RCD Espanyol

EQUIPS:
De 2 persones

TEMA:
Història del RCD Espanyol de Barcelona (Esportiva, social, seccions, etc.)

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ:

  • RCD Espanyol de Barcelona SAD
  • 23 Perico
  • Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol
  • Fundació Privada del RCD Espanyol
  • Agrupació de Veterans del RCD Espanyol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGLAMENT

1.- La Gran Penya Espanyolista Manigua és l'organitzadora i la responsable d'aquest concurs.

2.- Els concursants han de ser socis del RCD Espanyol, caldrà contrastar-ho amb el carnet actualitzat i el seu DNI. No hi ha limitació d'edat.

3.- Els equips estaran formats per dues persones. Cada equip haurà d'anomenar-se amb un nom que recordi la història de l'Espanyol o que estigui vinculat a l'entorn del club, les seves seccions, les seves penyes, etc.

4.- Cada equip haurà d'escollir el seu capità, el qual serà el portaveu, la persona de contacte i serà el que respondrà les preguntes del seu equip.

5.- La quota d'inscripció de cada equip serà de 15,00€.

6.- El període d'inscripció és fins el 31/03/2011. La inscripció, però, no serà considerada en ferm fins que no s'aboni la quota d'inscripció.

7.- Un cop inscrits en el concurs, els equips no podran patir variacions en les seves plantilles, només s'acceptarà una subsitució i sempre per causes de força major. En cap cas, aquesta, podrà ser una persona ja inscrita en un altre equip.

8.- Divendres 1 d'abril de 2011, a les 20 hores, es farà el sorteig dels aparellaments. El sorteig dels aparellaments serà públic i es farà al local social de la G.P.E. Manigua (C/ Rosselló, 501 1r 4a de Barcelona). Acte seguit s'elaborarà el calendari definitiu.

9.- Està previst que el Periconcurs comenci el dia 5 d'abril de 2011, continuï el dia 12 d'abril de 2011 i finalitzi el dia 26 d'abril de 2011. (Aquestes dates poden patir qualsevol variació si la organització ho considera oportú)

10.- Les eliminatòries i la final es desenvoluparan al local social de la G.P.E. Manigua (Carrer Rosselló, 501 1r 4a de Barcelona). L'horari dels encontres serà a partir de les 19:45h.

11.- Als encontres de classificació es formularan 8 preguntes a cada equip (5 blanques i 3 blaves) , els capitans escolliran els sobres amb les preguntes). La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dintre del temps establert. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre sumant 5 punts en cas d'encertar-la.

12.- Durant els encontres de semifinals es formularan 10 preguntes a cada equip (5 blanques i 5 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes). La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dintre del temps establert. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre sumant 5 punts en cas d'encertar-la.

13.- Durant la Gran Final del Periconcurs es formularan 12 preguntes a cada equip (5 blanques i 7 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes). La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dintre del temps establert. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre sumant 5 punts en cas d'encertar-la.

14.- El temps màxim per respondre serà de 20 segons i de 10 segons en cas de rebot. (Quan la resposta sigui llarga, pel nombre de noms, es donaran 30 segons als equips per respondre)

15.- Cada resposta encertada tindrà un valor de 10 punts i 5 quan es produexin per 'un rebot.

16.- Les preguntes del concurs seran de dues classes: blanques i blaves. Les blanques són les que es consideren poc dificultoses, mentre que les blaves són les que es consideren més díficils.

17.- En cas d'empat s'aplicarà la formula de la "mort sobtada" és a dir es formularan preguntes fins que un equip l'encerti i el contrari no.

18.- Els equips, i no el públic, tenen dret a impugnar qualsevol pregunta. Si això es produeix, es consultarà inmediatament la bibliografia.

19.- L'organització no es fa responsable de les possibles errades de la bibliografia d'on s'han tret les preguntes. Per tant, un cop verificada la bibliografia, es farà cas del que digui el llibre o el document en qüestió.

20.- L'equip campió rebrà el premi i el guardó corresponent.

21.- L'altre equip finalista rebrà el premi i el guardó corresponent.

22.- Els equips semifinalistes que no arribin a la final rebran els guardons corresponents.

23.- Tots els equips participants tindran un record de la seva participació i alguns obsequis.

24.- Les preguntes es formularan en català. Les respostes podran ser en català o castellà.

25.- Si algún component de qualsevol equip no respecta el reglament, ni les persones de l'organització o la seva actitud atempta contra el normal desenvolupament del concurs, l'equip serà expulsat del concurs sense cap dret de reclamació.

26.- Queden exclosos d'aquest concurs els membres del consell directiu de la GPE Manigua i tots els col·laboradors d'aquest concurs.

Junta Directiva de la GPE Manigua - 5 de març de 2011