“Manigua” pot rimar amb “antigua”, si ho diguéssim en castellà.

Cinquanta anys de vida?
Fan d’una persona o d’una institució una antigalla?
Doncs, no!

Mig segle significa acumulació d’experiència, memòria de vida passada, contemplació activa de fets, canvi de costums i prevaldre i formar-se en el camí del segle d’existència.

La Manigua és més forta que mai.

El meu desig és de cinquanta anys més de feina i d’alegria perica, i que jo ho pugui veure

Carles Canut i Bartra
Actor i Director
Pregoner de l’Aplec

 


 
Tornar