10č Periconcurs

dies: 22 i 29 d'octubre i 5 de novembre de 2013

 

Patrocinador Oficial:

23 Perico

 

Tota la informació oficial del concurs a: Sentiment Perico

 

Tres títols de la GPE Manigua a "Les Nits dels Campions" (Juvenil "A", Aleví "A" i Prebenjamí) que organitza la FCF, temporada 2013/2014.

Sopar de Nadal 2014 de la GPE Manigua

1a Ediciķ

2a Ediciķ

3a Ediciķ

4a Ediciķ

5a Ediciķ

6a Ediciķ

7a Ediciķ

8a Ediciķ

9a Ediciķ

10a Ediciķ

Per inscriure-s'hi, cal que, si us plau, ens trameteu un correu electrònic a: gpemanigua@telefonica.net, amb el nom i cognoms dels participants (un o dos), indiqueu el nom de l'equip amb el que participareu, qui actuarà de capità i un telèfon de contacte.

Heu de rebre la nostra confirmació de la inscripció. En cas contrari, si us plau, contacteu amb nosaltres. Gràcies!

 

 

CONCURSANTS:
Només socis o simpatitzants del RCD Espanyol

EQUIPS:
1 o 2 persones

TEMA:
Història del RCD Espanyol de Barcelona (Esportiva, social, seccions, etc.)

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ:

  • RCD Espanyol de Barcelona SAD
  • 23 Perico
  • Federació Catalana de Penyes del RCD Espanyol
  • Fundació Privada del RCD Espanyol
  • Agrupació de Veterans del RCD Espanyol

 

Agraïment Especial:

Conservas Dani SA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGLAMENT

1.- La Gran Penya Espanyolista Manigua és l'organitzadora i la responsable d'aquest concurs.

2.- Els concursants han de ser socis o simpatitzants del RCD Espanyol. Els concursants hauran de tenir com a mínim 14 anys, no hi ha cap altra limitació d'edat.

3.- Els equips estaran formats per una o dues persones. Cada equip haurà d'anomenar-se amb un nom que recordi la història de l'Espanyol o que estigui vinculat a l'entorn del club, les seves seccions, jugadors o ex jugadors, les seves penyes, etc.

4.- Si l'equip està format per més d'una persona, haurà d'escollir el seu capità, el qual, serà el portaveu, la persona de contacte i serà el que respondrà les preguntes del seu equip.

5.- La quota d'inscripció de cada equip serà de 15,00€. Per ingressar l'import de la inscripció, cal fer-ho al nostre compte del Banc de Sabadell: ES30-0081-0226-47-0001236133.

6.- El període d'inscripció és fins el dia 02/03/2015, a les 20:00h. La inscripció, però, no serà considerada en ferm fins que no s'aboni la quota d'inscripció.

7.- Un cop inscrits en el concurs, els equips no podran patir variacions en les seves plantilles, només s'acceptarà una substitució i sempre per causes de força major. En cap cas, aquesta, podrà ser una persona ja inscrita en un altre equip.

8.- Divendres 06/03/2015, a les 20 hores, es farà el sorteig dels grups i dels aparellaments. L'acte serà públic i es farà al local social de la GPE Manigua (C/ Rosselló, 501 1r 4a de Barcelona). Quedarà establert el calendari definitiu.

9.- Les preguntes del concurs seran de dues classes: blanques i blaves. Les blanques són les que es consideren poc dificultoses, mentre que les blaves són les que es consideren més difícils.

10.- Si els equips inscrits NO superen els SIS, està previst que el Periconcurs comenci el dia 11 de març de 2015 i finalitzi el dia 18 de Març de 2015. (Aquestes dates, però, poden patir variació si la organització ho considera oportú, ja que les dates poden ser alterades per la coincidència de calendari del 1r equip del RCDE).

11.- Les eliminatòries (dia 11) es desenvoluparan al local social de la GPE Manigua (Carrer Rosselló, 501 1r 4a, de Barcelona) i la final es desenvoluparà a la Sala de Premsa del Power8 Stadium (Av. Baix Llobregat, 100 de Cornellà de Llobregat). L'horari dels encontres serà a partir de les 19:45h.

12.- Als encontres d’eliminatòries es formularan 7 preguntes a cada equip (5 blanques i 2 blaves) , els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dins del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

10 bis.- Si els equips inscrits SUPEREN els SIS, està previst que el Periconcurs, comenci el dia 11, segueixi el dia 12 i finalitzi el dia 18 de Març de 2015. (Aquestes dates, però, poden patir variació si la organització ho considera oportú, ja que les dates poden ser alterades per la coincidència de calendari del 1r equip del RCDE).

11 bis.- Els encontres d’eliminatòries (dies 11 i 12) es desenvoluparan al local social de la GPE Manigua (Carrer Rosselló, 501 1r 4a, de Barcelona) i les semi finals i final (dia 18) es desenvoluparà a la Sala de Premsa del Power8 Stadium (Av. Baix Llobregat, 100 de Cornellà de Llobregat). L'horari dels encontres serà a partir de les 19:45h.

12 bis.- Als encontres d’eliminatòries es formularan 7 preguntes a cada equip (5 blanques i 2 blaves), els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dins del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

13.- En els encontres de Semifinals i de 3r i 4t lloc, es formularan 8 preguntes a cada equip (4 blanques i 4 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dins del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

14.- Durant la Final del Periconcurs es formularan 12 preguntes a cada equip (5 blanques i 7 blaves) els capitans escolliran els sobres amb les preguntes. La resposta l'haurà de respondre el capità de l'equip amb veu alta i clara dintre del temps establert. La resposta correcta tindrà un valor de 10 punts. En cas d'error l'equip contrari tindrà dret a rebot i podrà respondre-la i sumar 5 punts en cas d'encertar-la.

15.- El temps màxim per respondre serà de 20 segons i de 5 segons en cas de rebot. (Quan la resposta sigui llarga, pel nombre de noms, es donaran 30 i 10 segons, respectivament, als equips per respondre).

16.- Cada resposta correcta, en totes les fases del concurs, tindrà un valor de 10 punts i de 5 quan es produeixin per un rebot.

17.- En cas d'empat a la Final, s'aplicarà la formula de la "mort sobtada", és a dir, es formularan preguntes fins que un equip l'encerti i el contrari no. En aquest cas, la resposta serà simultània dels dos equips, cadascun d'ells en la seva respectiva pissarra.

18. En cas d'empat a punts en la classificació de les eliminatòries, s'aplicarà la formula de la "mort sobtada", és a dir, es formularan preguntes fins que un equip l'encerti i el contrari no. En aquest cas, la resposta serà simultània dels dos equips, cadascun d'ells en la seva respectiva pissarra.

19.- Els equips no podran impugnar cap pregunta.

20- L'organització no es fa responsable, lògicament, de les possibles errades de la bibliografia d'on s'han tret les preguntes.

21.- L'equip Campió rebrà el premi i el guardó corresponent. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà el tipus de premi.

22.- L'equip Subcampió rebrà el premi i el guardó corresponent. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà el tipus de premi.

23.- Els equips Semifinalistes (3r i 4t lloc) rebran els guardons corresponents.

24.- Tots els equips participants tindran un record de la seva participació i, potser, algun obsequi. En la primera jornada del Periconcurs, s'especificarà quin possible obsequi.

25.- Les preguntes es formularan en català. Les respostes podran ser en català o castellà.

26.- Si algun component de qualsevol equip no respecta el reglament, ni a les persones de l'organització o la seva actitud atempta contra el normal desenvolupament del concurs, l'equip serà expulsat del concurs sense cap dret de reclamació.

27.- Queden exclosos d'aquest concurs els membres (i ex membres que hagin tingut participació en el concurs) de la Junta Directiva de la GPE Manigua i tots els col•laboradors (i ex col•laboradors) del Periconcurs.

Junta Directiva de la GPE Manigua - 19 de gener de 2015